WOENSDAG 21-8
19:30-21:00 Long Cycling 90 min 19u30 Cycling Studio 2  
DONDERDAG 22-8
18:30-19:30 Cycling 18u30 Cycling Studio 2  
19:30-20:30 Cycling 19u30 Cycling Studio 2  
ZATERDAG 24-8
11:00-12:00 Cycling 11u00 Cycling Studio 2  
ZONDAG 25-8
10:00-11:30 Long Cycling 10u00 (90') Cycling Studio 2  
MAANDAG 26-8
18:30-19:30 Cycling 18u30 Cycling Studio 2  
DINSDAG 27-8
18:30-19:30 Cycling 18u30 Cycling Studio 2  
19:30-20:30 Cycling 19u30 Cycling Studio 2