WOENSDAG 21-8
07:30-08:30 Intervaltraining IMR Zaal 1  
09:00-10:00 Pilates Zaal 1  
10:00-11:00 Lady & the Tramp Zaal 1  
11:00-12:00 Mat Pilates Zaal 1  
18:30-19:30 Vinyasa Flow Yoga Zaal 1  
18:30-19:30 Skillrun Bootcamp Zaal 1  
19:30-20:30 DanceLicious Zaal 1  
20:30-21:30 Power Yoga Zaal 1  
DONDERDAG 22-8
07:30-08:30 Boxing Zaal 1  
09:00-10:00 Skillrun Bootcamp Zaal 1  
17:30-18:30 Pilates Zaal 1  
18:30-19:30 BARRE-BIE Zaal 1  
19:30-20:30 Ashtanga Yoga Zaal 1  
20:30-21:30 Yin Yoga Zaal 1  
VRIJDAG 23-8
07:30-08:30 K1 Box Zaal 1  
09:00-10:00 Mat Pilates Zaal 1  
10:00-11:00 Lady & the Tramp Zaal 1  
12:00-13:00 Core Yoga Zaal 1  
17:30-18:30 Lady & the Tramp Zaal 1  
18:30-19:30 Power Yoga Zaal 1  
19:30-20:30 Boxing Zaal 1  
ZATERDAG 24-8
09:00-10:00 K1 Box Zaal 1  
10:00-11:00 Pilates Zaal 1  
10:00-11:00 Skillrun Bootcamp Zaal 1  
11:00-12:00 Pilates Zaal 1  
12:00-13:00 Lady & the Tramp Zaal 1  
ZONDAG 25-8
10:00-11:00 Bootcamp Allbear Zaal 1  
13:00-14:00 Lady & the Tramp Zaal 1  
14:00-15:00 Boxing Zaal 1  
MAANDAG 26-8
07:30-08:30 Power Yoga Zaal 1  
17:30-18:30 SUPERCALISTHENICSEXPIALIDOCIOUS Zaal 1  
18:30-19:30 Pilates Zaal 1  
19:30-20:30 Pilates beginners Zaal 1  
20:30-21:30 Vinyasa Flow Yoga Zaal 1  
DINSDAG 27-8
07:30-08:30 Boxing Zaal 1  
09:00-10:00 Skillrun Bootcamp Zaal 1  
11:00-12:00 Pilates Zaal 1  
17:30-18:30 Pilates Zaal 1  
18:30-19:30 K1 Box Zaal 1  
19:30-20:30 K1 Box Zaal 1  
20:30-21:30 Spinning Zaal 1