MAANDAG 22-1
07:30-08:30 Power Yoga Zaal 1  
08:30-09:30 Crossfight Zaal 1  
17:00-18:00 Cardio Crush Zaal 1  
18:00-19:00 Pilates 18u (beginners) (geen reservatie nodig) Zaal 1  
19:00-20:00 Pilates Zaal 1  
20:00-21:00 Vinyasa Flow Yoga Zaal 1  
DINSDAG 23-1
07:30-08:30 Boxing 7u30 Zaal 1  
11:00-12:00 Pilates 11u Zaal 1  
12:00-13:00 Pilates 12u Zaal 1  
17:00-18:00 DanceLicious Zaal 1  
18:00-19:00 Yin Yang Yoga Zaal 1  
19:00-20:00 K1 Box Zaal 1  
20:00-21:00 Spinning 20u Zaal 1  
WOENSDAG 24-1
07:30-08:30 Cardio Crush Zaal 1  
08:30-09:00 30' ABS Zaal 1  
09:00-10:00 Pilates 9u Zaal 1  
10:00-11:00 Pilates 10u Zaal 1  
11:00-12:00 Mat Pilates Zaal 1  
18:30-19:30 Vinyasa Flow Yoga Zaal 1  
19:30-21:00 BODY HEAT 80'S AEROBIC Zaal 1  
DONDERDAG 25-1
07:30-08:30 K1 Box Zaal 1  
09:00-10:00 Small Group Training Zaal 1  
18:00-19:00 Pilates 18u Zaal 1  
19:00-20:00 Pilates 19u Zaal 1  
20:00-21:00 Cardio Crush Zaal 1  
21:00-21:30 30' ABS Zaal 1  
VRIJDAG 26-1
07:30-08:30 Vinyasa Flow Yoga Zaal 1  
09:00-10:00 Mat Pilates Zaal 1  
11:00-12:00 Essentrics Zaal 1  
12:00-13:00 Core Yoga Zaal 1  
19:00-20:00 Power Yoga Zaal 1  
20:00-21:00 Boxing 20u Zaal 1  
ZATERDAG 27-1
09:00-10:00 Pilates (Beginner) TZST Zaal 1  
10:00-11:00 Pilates zat 10u Zaal 1  
10:00-11:00 Small Group Training Zaal 1  
11:00-12:00 Pilates 11u Zaal 1  
12:00-13:00 Animal Flow 12u TZST Zaal 1  
ZONDAG 28-1
10:00-11:00 Spinning 2.0 10u00 Zaal 1  
11:00-12:00 Spinning 2.0 11u Zaal 1  
14:00-15:00 Boxing 14u Zaal 1