MAANDAG 22-4
07:30-08:30 Power Yoga Zaal 1  
09:00-10:00 Bootybuilding Zaal 1  
10:00-11:00 Skillrun Bootcamp Zaal 1  
12:00-13:00 Intervaltraining IMR Zaal 1  
17:30-18:30 SUPERCALISTHENICSEXPIALIDOCIOUS Zaal 1  
18:30-19:30 Pilates BEGINNERS Zaal 1  
19:30-20:30 Pilates Zaal 1  
20:30-21:30 Vinyasa Flow Yoga Zaal 1  
DINSDAG 23-4
09:00-10:00 Skillrun Bootcamp Zaal 1  
11:00-12:00 Pilates 11u Zaal 1  
12:00-13:00 Pilates 12u Zaal 1  
17:30-18:30 Pilates Zaal 1  
18:30-19:30 Bootybuilding Zaal 1  
19:30-20:30 K1 Box Zaal 1  
19:30-20:30 Run-A-Round Zaal 1  
20:30-21:30 Spinning Zaal 1  
WOENSDAG 24-4
07:30-08:30 Intervaltraining IMR Zaal 1  
09:00-10:00 Pilates 9u Zaal 1  
10:00-11:00 Pilates 10u Zaal 1  
11:00-12:00 Mat Pilates Zaal 1  
18:30-19:30 Skillrun Bootcamp Zaal 1  
18:30-19:30 Vinyasa Flow Yoga Zaal 1  
19:30-20:30 BODY HEAT 80'S AEROBIC Zaal 1  
20:30-21:30 Power Yoga Zaal 1  
DONDERDAG 25-4
07:30-08:30 BODY HEAT 80'S AEROBIC Zaal 1  
09:00-10:00 Skillrun Bootcamp Zaal 1  
17:30-18:30 Pilates Zaal 1  
18:30-19:30 BARRE-BIE Zaal 1  
19:30-20:30 Ashtanga Yoga Zaal 1  
19:30-20:30 Run-A-Round Zaal 1  
20:30-21:30 Yin Yoga Zaal 1  
VRIJDAG 26-4
07:30-08:30 K1 Box Zaal 1  
09:00-10:00 Mat Pilates Zaal 1  
12:00-13:00 Core Yoga Zaal 1  
18:30-19:30 Power Yoga Zaal 1  
19:30-20:30 Boxing 20u Zaal 1  
ZATERDAG 27-4
09:00-10:00 Pilates (Beginner) TZST Zaal 1  
10:00-11:00 Skillrun Zaal 1  
10:00-11:00 Pilates Zaal 1  
11:00-12:00 Pilates Zaal 1  
12:00-13:00 Animal Flow 12u TZST Zaal 1  
ZONDAG 28-4
10:00-11:00 Bootcamp Zaal 1  
10:00-11:00 Spinning 2.0 10u00 Zaal 1  
11:00-12:00 Spinning 2.0 11u (geen reservatie nodig) Zaal 1  Volzet
14:00-15:00 Boxing Zaal 1