ZONDAG 22-7
10:00-11:00 Bootcamp Zaal 1  
14:00-15:00 Boxing 14u Zaal 1  
MAANDAG 23-7
07:30-08:30 Power Yoga Zaal 1  
08:30-09:30 Crossfight Zaal 1  
17:30-18:30 SUPERCALISTHENICSEXPIALIDOCIOUS Zaal 1  
18:30-19:30 Pilates BEGINNERS Zaal 1  
19:30-20:30 Pilates Zaal 1  
20:30-21:30 Vinyasa Flow Yoga Zaal 1  
DINSDAG 24-7
07:30-08:30 Tequila Sunrise Zaal 1  
07:30-08:30 Boxing 7u30 Zaal 1  
11:00-12:00 Pilates 11u Zaal 1  
12:00-13:00 Pilates 12u Zaal 1  
17:30-18:30 Pilates Zaal 1  
18:30-19:30 Bootybuilding Zaal 1  
19:30-20:30 Interval with Irene Zaal 1  
20:30-21:30 Spinning Zaal 1  
WOENSDAG 25-7
07:30-08:30 Cardio Crush Zaal 1  
08:30-09:00 30' ABS Zaal 1  
09:00-10:00 Pilates 9u Zaal 1  
10:00-11:00 Pilates 10u Zaal 1  
11:00-12:00 Mat Pilates Zaal 1  
17:30-18:30 Interval with Irene Zaal 1  
18:30-19:30 Vinyasa Flow Yoga Zaal 1  
19:30-20:30 BODY HEAT 80'S AEROBIC Zaal 1  
20:30-21:30 Power Yoga Zaal 1  
DONDERDAG 26-7
07:30-08:30 K1 Box Zaal 1  
17:30-18:30 Pilates Zaal 1  
18:30-19:30 BARRE-BIE Zaal 1  
19:30-20:30 Cardio Crush Zaal 1  
20:30-21:00 30' ABS Zaal 1  
VRIJDAG 27-7
07:30-08:30 BODY HEAT 80'S AEROBIC Zaal 1  
09:00-10:00 Mat Pilates Zaal 1  
11:00-12:00 Essentrics Zaal 1  
12:00-13:00 Core Yoga Zaal 1  
18:30-19:30 Power Yoga Zaal 1  
19:30-20:30 Boxing 20u Zaal 1  
ZATERDAG 28-7
10:00-11:00 BODY HEAT 80'S AEROBIC Zaal 1  
10:00-11:00 Small Group Training Zaal 1  
12:00-13:00 Animal Flow 12u TZST Zaal 1